Pregled sektora: Građevina

Prvi kvartal je obilježila intenzivna korekcija tržišta kapitala uzrokovana globalnom financijskom krizom, te makroekonomskom i političkom nestabilnošću regije. Građevinski sektor je doživio znatno veću korekciju od ostatka tržišta mjereno CROBEX indeksom, a cijene dionica kompanija unutar sektora su padale neselektivno stvarajući tako potencijalne ulagačke prilike.

Građevinski sektor (23. travanj 2008.)