Bearish Two Crows

Bearish Two Crows 

Tijekom rastućeg trenda možemo vidjeti kako je tržište nakon pozitivnog jaza zatvorilo niže od otvaranja. Nakon toga, slijedeća je svijeća padajuća i zatvara ranije spomenuti jaz formirajući Bearish Two Crows (Dvije Medvjeđe Vrane). Formacija sugerira eroziju rastućeg trenda i upozorava na potencijalni zaokret.