JDRN - korporativna akcija spajanja i promjena kategorije likvidnosti

Poštovani,

od dana 4.9.2018. za dionicu oznake JDRN, primjenjuju se novi parametri koji se odnose na režim pomaka cijene na način da se kategorija likvidnosti za predmetnu dionicu mijenja iz kategorije 2 u kategoriju 1 (http://www.zse.hr/default.aspx?id=81248), a nastavno na korporativnu akciju spajanja dionica u omjeru 3:1.

Prilikom svake promjene kategorije likvidnosti, odnosno režima pomaka cijene za pojedinu dionicu, iz XETRA trgovinskog sustava povlače se svi otvoreni nalozi za navedenu dionicu.

Agram Brokeri