KOTR2 - provedba korporativne akcije

Poštovani,
 
Sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala i to kao korporativnu akciju dividende u dionicama, za povlaštene dionice (oznake:KOTR2) društva  KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d., skrećemo Vam pažnju da se nalozi za navedeni financijski instrument zbog provedbe korporativne akcije povlače na kraju trgovinskog dana 20. rujna 2018. godine.
 
Agram Brokeri