Nova lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove

 Poštovani,

Ažurirana lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove za listopad 2018. nalazi se na sljedećoj poveznici:
Lista prihvatljivih financijskih instrumenata - listopad 2018.

Agram Brokeri