PTKM - korporativna akcija spajanja dionica

Poštovani,

Društvo Petrokemija d.d. je na Glavnoj skupštini održanoj 9. srpnja 2018. godine donijelo odluku o smanjenju temeljnog kapitala s iznosa od 492.903.930,00 kn za iznos od 392.616.920,00 kn na iznos od 100.287.010,00 kn. Temeljni kapital smanjen je smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica s iznosa od 10,00 HRK na iznos od 2,034615752 kn uz istovremeno spajanje redovnih dionica prema omjeru spajanja 4,914932950:1, na način da će 4,914932950 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 2,034615752 kn biti spojene u 1 (jednu) redovnu dionicu pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK. Dioničarima kojima nakon obračuna prava na računima vrijednosnih papira neće biti upisan cijeli broj dionica, pripadajući broj dionica će se zaokružiti na prvi manji cijeli broj dionica, uz istodobnu obvezu Društva da takvim dioničarima, svakom od njih, isplati razliku u novcu u iznosu od 10,00 HRK za svaku dionicu za koju je broj dionica upisan na računu vrijednosnih papira bio umanjen. Obavijest se nalazi na sljedećoj poveznici: 
http://zse.hr/userdocsimages/novosti/21On2dc8a1Fadl1OFfqxGg==.pdf.

Agram Brokeri