Promjena modaliteta trgovanja

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo kako je od 05. listopada 2018. godine na snazi novi Trgovinski priručnik Zagrebačke burze u kojem su izmijenjeni kriteriji likvidnosti za razvrstavanje dionica u modalitet kontinuirane trgovine i modalitet dražbe. Izmijenjeni kriteriji likvidnosti za razvrstavanje dionica u modalitet kontinuirane trgovine i modalitet dražbe su: 
  • dionicama koje su uvrštene na Službeno tržište uvijek će se trgovati u modalitetu redovite trgovine;
  • prilikom periodičke provjere kriterija likvidnosti, dionica će biti razvrstana u modalitet redovite trgovine ako je u tromjesečnom razdoblju ostvarila prosječno najmanje jednu transakciju dnevno ili prosječni dnevni promet od najmanje 15.000,00 kuna.
Od 08. srpnja 2019. g. u modalitetu dražbe, odnosno modalitetu kontinuirane trgovine, nalaze se dionice čiji popis možete preuzeti u sljedećim datotekama:

http://www.zse.hr/userdocsimages/Rezim/ZSE_Modalitet_drazbe_2019-07-05.xls
http://www.zse.hr/userdocsimages/Rezim/ZSE_Modalitet_redovite_trgovine_2019-07-05.xls

Iz redovite trgovine u modalitet dražbe prelaze sljedeće dionice:
     ACI
     HIMR
     HMST
     IKBA
     JDPL
     LULG

Iz modaliteta dražbe u modalitet redovite trgovine prelaze sljedeće dionice:
     CKML
     LURA

     SPVA

Nalozi za financijske instrumente koji su promijenili modalitet trgovine automatski su povučeni.

Agram brokeri