Prvi dan trgovine dionicama DLPR

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo kako dana 07.10.2019. godine počinje trgovanje dionicama DLPR (ISIN: HRDLPRRA0007), izdavatelja PROFESSIO ENERGIA d.d. Navedene dionice razvrstane su u 1. kategoriju likvidnosti režima pomaka cijene.

Agram Brokeri