Nova lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove

Poštovani,

Ažurirana lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove za studeni 2019. nalazi se na sljedećoj poveznici:
Lista prihvatljivih financijskih instrumenata - studeni 2019.

Agram Brokeri