Nova lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove

Poštovani,

Ažurirana lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove za veljaču 2020. nalazi se na sljedećoj poveznici:
Lista prihvatljivih financijskih instrumenata - veljača 2020.

Agram Brokeri