Nova lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove

Poštovani,

Ažurirana lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove za ožujak 2020. nalazi se na sljedećoj poveznici:
Lista prihvatljivih financijskih instrumenata - ožujak 2020.

Agram Brokeri