Rječnik ekonomskih pojmovaA       B       C       Č       Ć


D             Đ       E       F


G        H       I        J       K


L        Lj     M       N      Nj


O        P      R       S       Š


T        U       V       Z       ŽIzvor podataka:
Orsag S., Vrijednosni papiri, Revicon, Sarajevo, 2003
Orsag S., Budžetiranje kapitala, Masmedia, Zagreb, 2002