Kompanija

Agram Brokeri d.d. za poslovanje vrijednosnim papirima utemeljeno je početkom 2008. godine. Naš tim je spoj mladosti i entuzijazma s jedne te iskustva i stručnosti s druge strane što rezultira izrazito pozitivnom sinergijom koja je osnovni temelj Vašeg i našeg budućeg rasta.

Agram brokeri investicijsko su društvo ovlašteno za obavljanje svih zakonom propisanih investicijskih usluga pozicionirano u vrhu domaćeg tržišta kapitala po kriterijima financijskog rezultata, adekvatnosti jamstvenog kapitala, prometa, maržnih zajmova, strukture financiranja, stope rasta te dostupnosti klijentima. Posebno se njeguju  integritet, profesionalizam, fleksibilnost, brzo izvršavanje naloga i cijena za naše usluge. Dosadašnje ukazano nam povjerenje, kontinuitet u ulaganjima za unaprijeđenjem trgovinske platforme, postojanost u financijskim performansama i jasna vizija temelji su za naš daljnji rast na zadovljostvo naših klijenata i svih zainteresiranih strana.

 


Agram Brokeri d.d. 
za poslovanje vrijednosnim papirima
Ulica grada Vukovara 74
10 000 Zagreb
Hrvatska

MBS: 080652030
OIB: 14665174376
Žiro račun: HR5224810001111000311


Temeljni kapital: 6.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica: 60.000
Nominalna vrijednost dionice: 100,00 kn
   
Uprava:
 
Ivica Putica
Marko Stašić
Nadzorni odbor:
 
Renata Grgić Tolj, predsjednica
Branko Malenica, zamjenik predsjednice
Emil Mihalina, član


Članstva

Agram Brokeri d.d. članovi su:

1. Zagrebačke burze d.d.
    Zagrebačka Burza d.d.

2. Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

    SKDD d.d.