Igra znanja

Igra znanja

Igra je završena u 23:59:59h na 08.11.2009.!
* * *
  Rezultate i zaključke možete pogledati u naše Newsletteru:
Igra znanja - rezultati i zaključci


Kao što je većini naših pratioca dobro poznato, u Agram Brokerima smatramo kako je izučavanje financijskih tržišta cjeloživotna misija. Kako bi dodatno potaknuli interakciju sa našim klijentima i drugim učenicima financijskih tržišta odlučili smo napraviti mali eksperiment.
 
Zadatak je vrlo jednostavan – u nastavku slijedi dio novinskog članka na engleskom i njegov hrvatski prijevod, a Vi morate pogoditi datum navedenog članka. Tko bude najbliži stvarnom datum članka, pobjednik je igre i poklanjamo mu bestseller „Come into my trading room“, po nama štivo koje bi svaki day trader svakako trebao pročitati. U konkurenciju ulaze svi odgovori koji pristignu do 23:59:59h 08.11.2009.
 
 
Engleska verzija:
... „One of the reasons for the recent eccentric gyrations of security prices, in the opinion of Wall street, is the extremely low level to which the short interest has fallen. Higher taxes and margin requirements , the stringent regulations on pool operations and general uncertainties regarding the government's fiscal program have thinned the ranks of bear traders to such an extent that sizeable short transactions are rare. Brokers claim that a substantial short positions is necessary to cushion and stabilize any declining movement. Without this covering support, it is contended, stocks are quickly unsettled by even moderate liquidation.“ ...
 
Hrvatska verzija:
... „Jedan od razloga za nedavne osebujne oscilacije cijene vrijednosnih papira, po mišljenju Wall Streeta, je pad interesa kratke prodaje na niske razine. Viši porezi i maržni pragovi, stroga regulacija i opća neizvjesnost glede državnog fiskalnog programa smanjili su broj medvjeda[1] do te mjere da su značajne kratke pozicije vrlo rijetke. Brokeri tvrde da su kratke pozicije potrebne kako bi ublažile i stabilizirale bilo kakav pad tržišta. Bez podrške „short coveringa“, tvrde, dionice počinju padati i pri umjerenim likvidacijama.“ ...
 


[1] U smislu trgovaca koji vrše kratku prodaju i klade se na pad tržišta

 
1. Vaša email adresa:
2. Unesite Vaš odgovor za datum ovog članka: