Anketni upitnik

Anketni upitnik

1. Kakva su Vaša očekivanja vezana za kretanje tržišta kapitala u sljedećih mjesec dana ?
Pozitivna
Neutralna
Negativna
2. Koliki postotni pomak tržišta očekujete u sljedećih mjesec dana ?
3. Koliko ste uvjereni u Vašu procjenu ? (molimo unesite od 50 do 100%)
4. Kakva su Vaša očekivanja vezana za kretanje tržišta kapitala u sljedećih godinu dana ?
Pozitivna
Neutralna
Negativna
5. Koliki postotni pomak tržišta očekujete u sljedećih godinu dana ?
6. Koliko ste uvjereni u Vašu procjenu ? (molimo unesite od 50 do 100%)
7. Kakvo je Vaše stajalište vezano za trenutnu ekonomsku situaciju u Hrvatskoj ?
Pozitivna
Neutralna
Negativna
8. Kakvu ekonomsku situaciju očekujete u Hrvatskoj za 6 mjeseci ?
Pozitivnu
Neutralnu
Negativnu
Anti spam, upišite broj pet